Painting your success

Email warm-up là một quá trình “hâm nóng” địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ email marketing và tên miền của khách hàng được dùng cho việc gửi thông điệp đến người dùng qua kênh thư điện tử (email marketing). Để tăng tỉ lệ email vào Inbox, email gửi ra ngoài việc cần phải […]